Liczne badania wykazują, że wiek do 6 lat to "fundament"
człowieka oraz "złoty okres" w rozwoju Twojego dziecka

Żyrafka

Centrum Rozwoju Dziecka "Żyrafka"

CENTRUM ROZWOJU DZIECKA "Żyrafka" w Ostródzie zostało powołane uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Wychowanie dla Przyszłości w  2006 roku. Misją naszego Stowarzyszenia jest wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka poprzez:

Prowadzimy zajęcia rozwojowe dla dzieci w wieku 2,5 - 3.5 lat w oparciu o innowacyjne programy "Klucz do Uczenia się" i metody pracy w obecności rodzica/opiekuna.

Uwaga!!! - nabór wiosenny otwarty!!! Powstaje 1 nowa grupa  /7-8-ro dzieci/

ZAPRASZAMY wraz z DZIECKIEM do złożenia WNIOSKU

w dniu  30.01.2018 /wtorek/  w godz. 10-12:00 lub 16-17:00 Ostróda,                    ul. Kilińskiego 1A

Zajęcia rozpoczynają się 19.02.2018 - 32 spotkania 2x w tygodniu (poniedziałek i środa)  w godz.:

gr A - 8:20 - 10:00 - pon. i środa -/dzieci 3-3,5 lat - 4 wolne miejsca/

gr B - 10:30-12:10 - pon i środa  - /3-3.5 lat  - 1 wolne miejsce/

gr C- 16:20 - 18:00 -pon. i środa -/dzieci 3 lat-3.5 - nabór zamknięty/

Koszt uczestnictwa - 195,00zł m-nie + jednorazowa opłata wpisowe 160,00zł

Zapisy telefonicznie: 667 866 863  lub                                                  e- mailem: maria@swdp.pl

Do Centrum Rozwoju Dziecka uczęszczją dzieci od 2.5 -3.5 lat, w małych 7-8 osobowych grupach. Zajęcia odbywają się w obecności rodziców /opiekunów  2x w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne.

Pracujemy w systemie semestralnym, który trwa 4 m-ce (32 spotkania)

Dziecko w czasie jednego spotkania, bierze udział w dwóch sesjach rozwojowych z dwóch modułów programu "Klucz do Uczenia się". Np. "Matematyka Sensoryczna" i "Gry Rozwijajace" lub "Program Literacki" i "Od bazgrania do Pisania" z przerwą na zabawę dowolną, mini-posiłek, zabawy ruchowe z piosenką.

Współpracujemy z Centrum Pozytywnej Edukacji, Ośrodkiem Wczesnej Edukacji i Rozwoju Osobistego w Ostródzie

Uczestniczymy w licznych szkoleniach, konferencjach, warsztatach, wzbogacajac wiedzę i podnosząc kwalifikacje do pracy z dzieckiem.

Rodzice dzieci uczęszczających mogą dwukrotnie uczestniczyć (bezpłatnie) w 3 godzinnych  spotkaniach w ramach AKADEMII RODICA. (tematyka wg potrzeb rodziców)

Wychowanie dzieci bez błędów jest mitem.
Tylko odpowiedzialni Rodzice wiedzą, że dzieci bardziej niż czegokolwiek innego, potrzebują takich zasad życia, które jasno ustalają, co jest dobre, a co złe.

II.

AKADEMIA RODZICA - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Warsztaty dla rodziców /40 godz.dyd./wspierające ich w trudnej                                  i odpowiedzialnej roli rodzica-wychowawcy.

Koszt kursu - 300,00 zł/osoby. Grupa szkolenowa liczy 12-14 osób

Dla rodziców dzieci uczęszczających/absolwentów do CRD - "Żyrafka" - 20% zniżki.

Zapisy telefonicznie: 667 866 863, maliem: maria@swdp.pl

Kurs trwa 40 godz dyd.

Forma realizacji - 10 spotkań 1 x tyg x 4godz.  lub 5 spotkań x 8 godz dyd. p-tek/sobota

GRUPA - luty- marzec 2018 - nabór zamkniety

GRUPA - kwiecień - maj 2018 - nabór otwarty...

Motto Akademii Rodzica:

"Wychowywać - to KOCHAĆ I WYMAGAĆ" i "WYCHOWYWAĆ to mieć CIERPLIWOŚĆ" ("Szkoła dla Rodziców i Wychowawców)
Akademia Rodzica pozwoli Ci potwierdzić przekonanie, że:
"Rodzice są najważniejszymi nauczycielami na świecie, a dom! (nie szkoła), jest najwazniejszą instytucją naukową"
  • W "Akademii Rodzica"  w formie warsztatowej poruszamy m.in. tamaty:
1. Podstawowe informacje o rozwoju dziecka
2. O granicach w wychowaniu dziecka
3. O uczuciach i potrzebach dziecka
4. O zachęcaniu do współpracy (dlaczego dzieci nie słuchaja rodziców)
5. O karach i konsekwencjach
6. O rozwiazywaniu problemów i konfliktów
(Porozumienie bez Przemocy - o języku serca)
7. O zachęcaniu dziecka do samodzielności
8. O etykietach naszych dzieci
9. O pomocnej pochwale i zachęcie
10. "Co to  znaczy być dobrym rodzicem " - Zakończenie
  • Zajęcia prowadzi - Maria Skowrońska - absolwentka "Szoły dla Rodziców i Wychowawców" prowadzonej w OŚRODKU ROZWOJU EDUKACJI w W-wie   przez psycholog Joannę SAKOWSKĄ - autorkę ksiązki o tym samym tytule.
  • Więcej informacji - tel: 667 866 863
Zapraszam  serdecznie!  Maria Skowrońska :)