Liczne badania wykazują, że wiek do 6 lat to "fundament"
człowieka oraz "złoty okres" w rozwoju Twojego dziecka

Żyrafka

Centrum Rozwoju Dziecka "Żyrafka"

CENTRUM ROZWOJU DZIECKA "Żyrafka" w Ostródzie zostało powołane uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Wychowanie dla Przyszłości w  2006 roku. Misją naszego Stowarzyszenia jest wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka poprzez:

prowadzenie zajęć rozwojowych dla dzieci w wieku 2,5 - 3.5 lat w oparciu o innowacyjne programy i metody pracy w obecności rodzica/opiekuna.

Uwaga!!! - nabór jesienny   otwarty!!! Powstają  3 nowe grupy po 7-8-ro dzieci

ZAPRASZAMY wraz z DZIECKIEM do złożenia WNIOSKU

w dniu  17.06.2017 /sobota/  w godz. 10-12:00 Ostróda,  ul. Kilińskiego 1A

Zajęcia rozpoczynają się 18.09.2017 - 32 spotkania 2x w tygodniu (poniedziałek i środa)  w godz.:

gr A - 9:00 - 10:40 - pon. i środa/dzieci 2,5-3lat/

gr B - 11:20-13:00 - pon i środa  - /3-3.5 latka/

gr B- 16:00 - 17:40 -pon. i środa/dzieci 2,5 -3lat/

Koszt uczestnictwa - 195,00zł m-nie + jednorazowa opłata wpisowe 160,00zł

Zapisy telefonicznie: 667 866 863  lub                                                  e- mailem: maria@swdp.pl

Do Centrum Rozwoju Dziecka uczęszczją dzieci od 2.5 -3.5 lat, w małych 7-8 osobowych grupach. Zajęcia odbywają się w obecności rodziców /opiekunów  2x w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne.

Pracujemy w systemie semestralnym, który trwa 4 m-ce (32 spotkania)

Dziecko w czasie jednego spotkania, bierze udział w dwóch sesjach rozwojowych z dwóch modułów programu "Klucz do Uczenia się". Np. "Matematyka Sensoryczna" i "Gry Rozwijajace" lub "Program Literacki" i "Od bazgrania do Pisania" z przerwą na zabawę dowolną, mini-posiłek, zabawy ruchowe z piosenką.

Współpracujemy z Centrum Pozytywnej Edukacji, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie (dawne CMPPP i CODN), Ośrodkiem Wczesnej Edukacji i Rozwoju Osobistego w Ostródzie

Uczestniczymy w licznych szkoleniach, konferencjach, warsztatach, wzbogacajac wiedzę i podnosząc kwalifikacje do pracy z dzieckiem.

Rodzice dzieci uczęszczających mogą dwukrotnie uczestniczyć (bezpłatnie) w 3 godzinnych  spotkaniach w ramach AKADEMII RODICA. (tematyka wg potrzeb rodziców)

Wychowanie dzieci bez błędów jest mitem.
Tylko odpowiedzialni Rodzice wiedzą, że dzieci bardziej niż czegokolwiek innego, potrzebują takich zasad życia, które jasno ustalają, co jest dobre, a co złe.

II.

AKADEMIA RODZICA - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Warsztaty dla rodziców /40 godz.dyd./wspierające ich w trudnej                                  i odpowiedzialnej roli rodzica-wychowawcy.

Koszt kursu - 300,00 zł/osoby. Grupa szkolenowa liczy 12-14 osób

Dla rodziców dzieci uczęszczających/absolwentów do CRD - "Żyrafka" - 20% zniżki.

Zapisy telefonicznie: 667 866 863, maliem: maria@swdp.pl

Kurs trwa 40 godz dyd.

Forma realizacji - 10 spotkań 1 x tyg x 4godz.  lub 5 spotkań x 8 godz dyd. p-tek/sobota

GRUPA -  marzec/kwiecień  2017 - nabór zamnknięty!!!

GRUPA - maj/czerwiec 2017 - nabór otwarty...

Motto Akademii Rodzica:

"Wychowywać - to KOCHAĆ I WYMAGAĆ" i "WYCHOWYWAĆ to mieć CIERPLIWOŚĆ" ("Szkoła dla Rodziców i Wychowawców)
Akademia Rodzica pozwoli Ci potwierdzić przekonanie, że:
"Rodzice są najważniejszymi nauczycielami na świecie, a dom! (nie szkoła), jest najwazniejszą instytucją naukową"
  • W "Akademii Rodzica"  w formie warsztatowej poruszamy m.in. tamaty:
1. Podstawowe informacje o rozwoju dziecka
2. O granicach w wychowaniu dziecka
3. O uczuciach i potrzebach dziecka
4. O zachęcaniu do współpracy (dlaczego dzieci nie słuchaja rodziców)
5. O karach i konsekwencjach
6. O rozwiazywaniu problemów i konfliktów
(Porozumienie bez Przemocy - o języku serca)
7. O zachęcaniu dziecka do samodzielności
8. O etykietach naszych dzieci
9. O pomocnej pochwale i zachęcie
10. "Co to  znaczy być dobrym rodzicem " - Zakończenie
  • Zajęcia prowadzi - Maria Skowrońska - absolwentka "Szoły dla Rodziców i Wychowawców" prowadzonej w OŚRODKU ROZWOJU EDUKACJI w W-wie   przez psycholog Joannę SAKOWSKĄ - autorkę ksiązki o tym samym tytule.
  • Więcej informacji - tel: 667 866 863
Zapraszam  serdecznie!  Maria Skowrońska :)