Liczne badania wykazują, że wiek do 6 lat to "fundament"
człowieka oraz "złoty okres" w rozwoju Twojego dziecka

Żyrafka

Centrum Rozwoju Dziecka "Żyrafka"

CENTRUM ROZWOJU DZIECKA "Żyrafka" w Ostródzie zostało powołane uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Wychowanie dla Przyszłości w  2006 roku. Misją naszego Stowarzyszenia jest wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka poprzez:

prowadzenie zajęć rozwojowych dla dzieci w wieku 2,5 - 3.5 lat w oparciu o innowacyjne programy i metody pracy w obecności rodzica/opiekuna.

  • Uwaga!!! - nabór jesienny   otwarty!!! Powstają  3 nowe grupy po 7-8-ro dzieci

ZAPRASZAMY wraz z DZIECKIEM do złożenia WNIOSKU
w dniu 30.08.2016 -wtorek- w godz. 16:00 - 18:00                                        Ostróda,  ul. Kilińskiego 1A

Zajęcia rozpoczynają się od 14 września 2016 - 32 spotkania 2x w tygodniu (poniedziałek i środa)  w godz.:

gr A - 9:00 - 10:40 - pon. i środa/dzieci 2,5-3lat/- nabór  otwartyy

gr B - 11:20 - 13:00 - pon i środa/dzieci  3-3,5 lat/ - nabór otwarty

gr C - 16:20 - 18:00 -pon. i środa/ dzieci 2,5 -3lat/- nabór  otwarty

Koszt uczestnictwa - 190,00zł m-nie + jednorazowa opłata wpisowe 150,00zł

Zapisy telefonicznie: 667 866 863  lub                                                         e- mailem: maria@swdp.pl

Do Centrum Rozwoju Dziecka uczęszczją dzieci od 2.5 -3.5 lat, w małych 7-8 osobowych grupach. Zajęcia odbywają się w obecności rodziców /opiekunów  2x w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne.

Pracujemy w systemie semestralnym, który trwa 4 m-ce (32 spotkania)

Dziecko w czasie jednego spotkania, bierze udział w dwóch sesjach rozwojowych z dwóch modułów programu "Klucz do Uczenia się". Np. "Matematyka Sensoryczna" i "Gry Rozwijajace"  z przerwą na zabawę dowolną, mini-posiłek, zabawy ruchowe z piosenką.

Współpracujemy z Centrum Pozytywnej Edukacji, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie (dawne CMPPP i CODN), Ośrodkiem Wczesnej Edukacji i Rozwoju Osobistego w Ostródzie

Uczestniczymy w licznych szkoleniach, konferencjach, warsztatach, wzbogacajac wiedzę i podnosząc kwalifikacje do pracy z dzieckiem.

Rodzice dzieci uczęszczających mogą dwukrotnie uczestniczyć (bezpłatnie) w 3 godzinnych  spotkaniach w ramach AKADEMII RODICA. (tematyka wg potrzeb rodziców)

Wychowanie dzieci bez błędów jest mitem.
Tylko odpowiedzialni Rodzice wiedzą, że dzieci bardziej niż czegokolwiek innego, potrzebują takich zasad życia, które jasno ustalają, co jest dobre, a co złe.

II.

AKADEMIA RODZICA - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

UWAGA - NABÓR OTWARTY!!!

Warsztaty dla rodziców /40 godz./wspierające ich w trudnej i odpowiedzialnej roli rodzica-wychowawcy.
Motto Akademii Rodzica:
"Wychowywać - to KOCHAĆ I WYMAGAĆ" ("Szkoła dla Rodziców i Wychowawców)
Akademia Rodzica pozwoli Ci potwierdzić przekonanie, że:
"Rodzice są najważniejszymi nauczycielami na świecie, a dom! (nie szkoła), jest najwazniejszą instytucją naukową"
  • W "Akademii Rodzica"  w formie warsztatowej poruszamy m.in. tamaty:
1. Podstawowe informacje o rozwoju dziecka
2. O granicach w wychowaniu dziecka
3. O uczuciach i potrzebach dziecka
4. O zachęcaniu do współpracy (dlaczego dzieci nie słuchaja rodziców)
5. O karach i konsekwencjach
6. O rozwiazywaniu problemów i konfliktów
(Porozumienie bez Przemocy - o języku serca)
7. O zachęcaniu dziecka do samodzielności
8. O etykietach naszych dzieci
9. O pomocnej pochwale i zachęcie
10. "Co to  znaczy być dobrym rodzicem " - Zakończenie
Zajęcia odbywają sią 1 x w tgodniu we wtorki/czwartki w godz. 16:00 do 19:00 lub w systemie weekendowym /4 spotkania x 10 godz. dyd/
Koszt kursu - 10 spotkań - 40 godz. dyd.- 300.00 zł/os. /w dwóch ratach/
Dla uczestników Centrum Rozwoju Dziecka " Żyrafka"- 250,00zł/osoby
uwaga! para małżeńska 500zł/400zł
Grupa szkoleniowa liczy  10-12 osób
Zapisy  telefonicznie: 667 866 863, mailem: maria@swdp.pl
Zajęcia rozpoczną sie przy pełnym naborze grupy /10-12 osób/
III.
AKADEMIA RODZCA
Warsztaty dla rodziców /40 godz./wspierające ich w trudnej i odpowiedzialnej roli rodzica-wychowawcy.
Motto Akademii Rodzica:
"Wychowywać - to KOCHAĆ I WYMAGAĆ" ("Szkoła dla Rodziców i Wychowawców)
Akademia Rodzica pozwoli Ci potwierdzić przekonanie, że:
"Rodzice są najważniejszymi nauczycielami na świecie, a dom! (nie szkoła), jest najwazniejszą instytucją naukową"
W "Akademii Rodzica"  w formie warsztatowej poruszamy m.in. tamaty:
1. Podstawowe informacje o rozwoju dziecka
2. O granicach w wychowaniu dziecka
3. O uczuciach i potrzebach dziecka
4. O zachęcaniu do współpracy (dlaczego dzieci nie słuchaja rodziców)
5. O karach i konsekwencjach
6. O rozwiazywaniu problemów i konfliktów (Porozumienie bez Przemocy - o języku     serca)
7. O zachęcaniu dziecka do samodzielności
8. O etykietach naszych dzieci
9. O pomocnej pochwale i zachęcie
10. "Co to  znaczy być dobrym rodzicem " - Zakończenie
Zajęcia odbywają sią 1 x w tgodniu we wtorki/czwartki w godz. 16:00 do 19:30.
Koszt kursu - 10 spotkań - 40 godz. dyd.- 320.00 zł/osoby.
Dla uczestników Centrum Rozwoju Dziecka " Żyrafka"- 240,00zł/osoby
uwaga! wsółmałżonek 200.00zł
Grupa szkoleniowa liczy - 12-15 osób
Zapisy  telefonicznie: 667 866 863, maliem: maria@swdp.pl
Planowany termin kolejnch zajęć  - pażdziernik - grudzień   2016
Zajęcia prowadzi - Maria Skowrońska - absolwentka "Szoły dla Rodziców i Wychowawców" prowadzonej w OŚRODKU ROZWOJU EDUKACJI w W-wie   przez psycholog Joannę SAKOWSKĄ - autorkę ksiązki o tym samym tytule.
Zapraszam  serdecznie!