"Choć możemy nie wierzyć, że stosujemy przemoc, nasze słowa i myśli mogą często wywołać ból zarówno w nas jak i w innych". - Marshall Rosenberg

Porozumienie bez Przemocy - NVC zapraszamy na stronę www.sukcesdziecka.pl

Porozumienie Bez Przemocy jest metodą komunikacji interpersonalnej pomagającą nawiązać kontakt z samym sobą i z innymi w taki sposób, żeby mogło rozkwitnąć wrodzone nam współczucie.

Metoda ta pomaga nam
zmienić swój styl wyrażania siebie i słuchania tego, co mówią inni.
Zmiana następuje dzięki skupieniu uwagi na czterech obszarach:
- na tym, co spostrzegamy;
- na tym, co czujemy; - na tym, czego potrzebujemy oraz
- na kierowanych ku innym ludziom prośbach, których spełnienie może wzbogacić nasze życie.

Metoda ta pomoże Ci:
- nawiązać i utrzymać głęboki kontakt z drugą osobą,
- zaspokajać nasze potrzeby nie naruszając potrzeb innych,
- wyrażać się w pełni i szczerze, - brać odpowiedzialność za swoje działania,
- radzić sobie z gniewem, poczuciem winy, wstydem, lękiem i frustracją, - przekierować gniew w twórcze rozwiązanie konfliktów,
- budować rozwiązania oparte na bezpieczeństwie, szacunku i porozumieniu,
- zaspokajać podstawowe potrzeby jednostki, rodziny, szkoły i firmy,

Niektórzy posługują się Porozumieniem Bez Przemocy , żeby nauczyć się :
- okazywać więcej współczucia samym sobie, inni chcą w ten sposób
- pogłębić swoje związki osobiste, a jeszcze inni
- budować tą metodą bardziej owocne relacje z dziećmi, w pracy lub w sferze polityki.

Porozumienie Bez Przemocy nie jest jednak tylko językiem ani zbiorem technik werbalnych. Świadomość i intencje, którymi metoda ta jest przeniknięta, wyrazić można przez milczenie, specyficzny rodzaj obecności, a także wyrazem twarzy i gestami.
Porozumienie Bez Przemocy można skutecznie wykorzystywać na wszystkich poziomach porozumiewania się i w najróżniejszych sytuacjach: w związkach intymnych, w rodzinie, szkole, instytucjach, terapii i poradnictwie, w negocjacjach między dyplomatami lub ludźmi interesu, we wszelkich rodzaju dyskusjach i konfliktach.

Na szkoleniach z programów: "Przyjaciele Zippiego", "Strażnicy Uśmiechu", Szkołe dla Rodziców i Wychowawców" słuchacze mają okazję  zapoznać się z medotdą "Porozumienie bez Przemocy"