Program "Strażnicy Uśmiechu" to cykl warsztatów psychoedukacyjnych przeznaczonych do realizacji z dziećmi i młodzieżą w przedziale wiekowym od 5 do 15 lat

STRAŻNICY USMIECHU.................................................. www.sukcesdziecka.pl - strona w budowie

To już było! terminy szkolenia  programu "Straznicy Uśmiechu"-

SU4-5.01.2016 -SZCZECINEK

SU- 26-27.02.2016 -OPOLE

SU - 8-19. 03.2016 - LUBYCZ KRÓl. - nabór zamknięty

SU - 20-21.03.2016 - Tomaszów Lub - nabór zamknięty

PZ - 1-2.04.2016 - Opole - nabór zamknięty

SU - 15-16.04.2016 - Polanica Zdrój - nabór  zamknięty

SU - 17-18.04.2016 - Opole - nabór zamknięty

SU - 3-4.06. 2016 - Zębowice - nabór zamknięty

SU - 5-6.06.2016 Opole - nabór zamknięty

Najbliższe szkolenia w nowym roku szkolnym 2016/2017:

SU - 16-17.09.2016 Ostróda - nabór zamkniety

PZ - 23-24.09.2016 Iława - nabór zamknięty

SU- 30.09-01-10.2016 - OLsztyn -

SU - 14-15.10.2016 - Ostróda - nabór zmaknięty

SU -21-22.10.2016 - Gdańsk -

SU - 17-18.11.206 -Stargard Szczecinski -

PZ - 19-20.11.2016 - Stargard Szczecińki -

SU- 17-18.02.2017 - Łukta - nabór zamkniety

Najbliższe szkolenia w nowym roku szkolnym 2017/2018:

SU - 12-13.102017 - SARZYNA  - nabór zamknięty

PZ- 26027.01.2018 - Gdańsk - nabór otwarty

SU - 2-3.-2.2018 - Gdańsk - nabór otwarty

2 -dniowe warsztaty odbywają się w bloku: piątek-sobota, lub niedziela-poniedziałek/

- piątek lub poniedziałek - w godz. 14:00 -19:00

- sobota lub niedziela - w godz.  8:00 - 18:00

ZAPISY - tel: 667 866 863 - Stowarzyszenie "Wychowanie dla Przyszłości"

Witamy wszystkich zainteresowanych poprawą relacji w szkole , w rodzinie, wśród kolegów, radzeniem sobie z różnymi problemami.

Ktokolwiek poznał program "Strażnicy Uśmiechu"- żałuje, ze wcześniej nie miał okazji doświadczać tak rewelacyjnego procesu ZMIANY. Świadczą o tym w 99% opinie słuchaczy.

Program "Strażnicy Uśmiechu" zbudowany  na fundamencie "Porozumienia bez Przemocy" Marshalla Roseberga , został wprowadzony w roku 2006  do polskich  placówek oświatowych po wcześniejszym przetestowaniu w 12 placówkach w Polsce przez Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogiczne w Warszawie /obecnie ORE/.

Celem programu jest:

Przede wszystkim profilaktyka tj. zapobieganie destrukcyjnym postawom dzieci, poprawa efektów nauczania, wspomaganie rozwoju samoświadomości, zapewnienie spójnych oddziaływań wychowawczych szkoły,    oraz  przygotowanie ich do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży - słowem rozwój Inteligencji Emocjonalnej

Wg. Daniela Golemana autora "Inteligencji Emocjonalnej" sukces w życiu zależy:

tylko w 20% od intelektu/inteligencji racjonalnej/  a w 80% od umiejętności kierowania emocjami tj.  grupą czynników  nazywaną  Inteligencją Emocjonalną

Inteligencja, którą wykazujemy się w nauce,ma niewiele wspólnego z życiem emocjonalnym.

Nawet osoby o wysokim ilorazie inteligencji mogą nieudolnie kierować swym życiem prywatnym, dawać się ponosić nieokiełznanym emocjom i działać pod wpływem niekontrolowanych impulsów - co nie zapewnia szczęśliwego życia.

Jest nam ogromnie miło, że program ten spotyka się z tak pozytywnym odbiorem przez nauczycieli, pedagogów szk., psychologów a także dzieci i młodzież, że tak potrafi poprawić relacje międzyludzkie.

To bezcenne "narzędzie" w postaci 32 scenariuszy zajęć do rozwijania inteligencji emocjonalnej - w ogromny stopniu ułatwia pracę nauczycielom , poprawia relacje i czyni "placówkę wzajemnego szacunku" 
Naszym marzeniem jest, aby każda placówka oświatowa w Polsce - poznała program "Strażnicy Uśmiechu"

Zachęcamy zatem placówki oświatowe od PRZEDSZKOLI poprzez PORADNIE PSYCHOLOGICZNE, SZKOŁY PODSTAWOWE do GIMNAZJUM włącznie.

Program "Strażnicy Uśmiechu" to cykl warsztatów psychoedukacyjnych przeznaczonych do realizacji z dziećmi i młodzieżą w przedziale wiekowym od 5 do 10 lat (Strażnicy Uśmiechu część 1) oraz od 10 do 15 lat (Strażnicy Uśmiechu część 2).
Trener - Maria Skowrońska - Ostróda -Stowarzyszene "Wychowanie dla Przyszłości" (SWdP) oraz Ośrodek Wczesnej Edukacji i Rozwoju Osobistego (OWEiRO);

Założenia i cele programu

Kolejnym celem programu jest wspomaganie rozwoju samoświadomości, kształtowanie umiejętności życiowych oraz społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży.

Wspólne zajęcia prowadzone w atmosferze zabawy pomagają dzieciom:

• osiągnąć emocjonalną stabilizację, • rozwijać zdolności przezwyciężania trudnych     stanów emocjonalnych,
• wyrażać własne zdanie,
• dowiedzieć się czegoś nowego o sobie,
• doskonalić umiejętności porozumiewania się z ludźmi,
• budować zaufanie w stosunku do siebie i innych,
• rozwijać poczucie własnej wartości,
• umacniać i zawiązywać nowe przyjaźnie,
• nauczyć się lepiej rozumieć i szanować siebie i innych.

Strażnicy Uśmiechu I - zakres tematyczny warsztatów psychoedukacyjnych (32-spotkania) skierowanych do uczniów klas I-III  m.in.
• SAMOŚWIADOMOŚĆ
• MOJE MIEJSCE RELAKSU
• CO MNIE MARTWI
• WYRAŻANIE UCZUĆ
• KOMUNIKACJA UCZUĆ
• KOMUNIKACJA I NIEPOROZUMIENIA
• WSPÓŁPRACA
• SNY
• MOJA ZŁOŚĆ
• SKARŻYPYTA
• KONFLIKTY
• STRACH
• SMUTEK
• MOJE PRAGNIENIA
• JA I JAK MNIE WIDZĄ INNI
• MIŁOŚĆ
• PRAWA DZIECI
• MOGĘ SWOBODNIE SIĘ WYPOWIADAĆ 
• WYMARZONA SZKOŁA

Strażnicy Uśmiechu II - zakres tematyczny warsztatów psychoedukacyjnych (32 spotkania) skierowanych do uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum m.in.
• POZNAJMY SIĘ
• KOCHAJMY SIEBIE
• IDEALNE MIEJSCA RELAKSU
• WYRAŻANIE UCZUĆ
• MOJA ZŁOŚĆ
• KONSTRUKTYWNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
• STRACH
• SMUTEK
• MOJE OBOWIĄZKI
• WARTOSCI
• ZAZDROŚĆ
• CELE - SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ
• PRAWA MŁODYCH
• MIŁOŚĆ

Prof psychologi Nada Ignjatović- Savić wyszkoliła 12 trenerów SU w Polsce.

Trenerzy Programu "Strażnicy Uśmiechu" - którzy współpracują z koordynatorem krajowym programu -Centrum Pozytywnej Edukacji - Elżbietą Nerwińską:

1. Maria Skowrońska -maria@swdp.pl - WARMIŃSKO-MAZURSKIE

2. Anna Bentyn -abentyn@wp.pl - WIELKOPOLSKIE

3. Marianna Jonak - maria.jonak@gmail.com -LUBELSKIE

Oferta szkoleniowa dla Rad Pedagogicznych  Szkół Podstawowych i Gimnazjum na realizację programu wychowawczo - profilaktycznego "Strażnicy Uśmiechu" autorstwa  prof. Nady Ignjatović- Savić w  p-lach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Zasady udziału szkół w programie wychowawczo - profilaktycznym Strażnicy Uśmiechu w roku szkolnym 20016/2017

Program Strażnicy Uśmiechu może być realizowany p-lach, w szkołach podstawowych, gimnazjach tylko na zasadzie dobrowolności zarówno nauczycieli jak i uczniów.

1. Zasady realizacji Programu ustala trener z dyrektorem szkoły.
2. W szkoleniu powinno wziąć udział od 16 do 18 nauczycieli, w tym psycholog oraz pedagog z tej samej szkoły (jeżeli w szkole nie ma psychologa ani pedagoga, rolę osoby wspierającej może pełnić nauczyciel świetlicy, dyrektor).
3. W przypadku mniejszych szkół w szkoleniu może wziąć udział cała rada pedagogiczna z dwóch szkół, przynajmniej po 8-10 osób z każdej, w tym psycholog lub pedagog.
4. Szkolenie nauczycieli trwa 18 godzin (piątek po 14:00 i sobota, lub niedziela i poniedziałek po 14:00)  
5. Program powinien być zrealizowany w ciągu jednego roku szkolnego, podczas kolejnych tygodni, w miarę możliwości bez dłuższych przerw pomiędzy zajęciami.
6. Program może być realizowany na godzinach wychowawczych, lekcjach sztuki, zajęciach pozalekcyjnych, "zielonych szkołach" oraz wyjazdach integracyjnych wyłącznie przez nauczycieli przygotowanych przez trenerów programu Strażnicy Uśmiechu.
7. Nauczyciele otrzymują zaświadczenia z CENTRUM POZYTYWNEJ EDUKACJI w Warszawie krajowego koordynatora programu.

Szkoła zapewnia:

  • miejsce szkolenia
  • warunki i możliwość realizacji programu

Nauczyciel zobowiązuje się:
realizować program zgodnie z otrzymanymi scenariuszami zajęć,
wypełnić otrzymaną Skalę cech i zachowań ucznia dla przed i po realizacji programu
przekazać trenerowi informacje dotyczące przebiegu realizacji programu - ewaluacja
Trener zobowiązuje się:
wspierać nauczycieli realizujących program - wymiana doświadczeń na prośbę n-li
przed rozpoczęciem warsztatów przeprowadzić 2-godzinną prezentacje metody Marszhalla Rosenberga NVC -"Porozumienia bez Przemocy" dla wszystkich pracowników placówki
OWEiRO zobowiązuje się:
czuwać nad całością realizowanych warsztatów SU
wystawić Zaświadczenie po ukończeniu realizacji programu SU
wystawić fakturę za szkolenie

Nauczyciel zobowiązuje się:

  • realizować program zgodnie z otrzymanymi scenariuszami zajęć,
  • wypełnić otrzymaną Skalę cech i zachowań ucznia dla przed i po realizacji programu dla wybranych ucznów
  • w razie potrzeby - kontaktować sie z trenerem

Trener zobowiązuje się:

  • wspierać nauczycieli realizujących program - wymiana doświadczeń na prośbę n-li
  • przed rozpoczęciem warsztatów przeprowadzić 2-3 godzinną prezentacje metody Marszhalla Rosenberga NVC -"Porozumienia bez Przemocy"

SWdP- zobowiązuje się:

  • zamówić i wręczyć podczas warsztatów książki/scenariusze
  • zamówić Zaświadczenie w CPE w Warszawie
  • wystawić fakturę za szkolenie

Koszt warsztatu :

260.00 zł/osoby / - cena zawiera:

- 18 godz. warsztatów

- scenariusze SU nr 1 /dla uczniów od 5-10lat/ SU nr2 dla uczniów/

- materiały szkoleniowe na CD

- ZAŚWIADCZENIE z Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie - krajowego   koordynatora  programu..

- "bufet kawowy"

Grupa szkoleniowa - liczy 16-18 osób

Zaineresowane Placówki mogą zamówić szkolenie  tj. zgłosić grupę - telefonicznie /mailowo- omówić warunki i termin szkolenia  Organizator grupy 18 osobowej korzysta z bonusu - 1 osoba (koszt szkolenia + materiały - gratis!)

Maria Skowrońska -socjoterpeutka, trenerka programów profilaktyczno-wychowawczych: "Strażnicy Uśmiechu", "Przyjaciele Zippiego", "Czy słowa są oknami lub ścianami" Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej"  kontakt:maria@swdp.pl; tel:667 866 863